Startsida

Nu drar vi igång ett pilotprojekt bland våra medlemma

2021 05 24

Under sommaren 2021 kartlägger vi hur Räddningstjänsten och vårt eget brandvärn ska kunna bistå med släckning av bränder på olika ställen på Ramsö. Förutsättningarna är mycket olika runtom på Ramsö!

Vi skulle vilja att några intresserade fastighetsägare som är grannar tillsammans diskuterar ett frågebatteri som vi sammanställt. Resultatet ligger sen som underlag

– dels för egna gemensamma insatser i det egna närområdet (rutiner vid brand, gemensam utrustning etc)

– dels som underlag för vårt eget frivilliga brandvärn, utveckling av gemensamma rutiner för hela ön

– dels som underlag för Räddningstjänsten (brandbåten från Åkersberga), så att de redan vid larm vet hur de bäst ska nå en utsatt fastighet

Fem pilotområden

Anmäl ditt intresse för att vara med i ett pilotprojekt till emailadress styrelsen@ramsobrandskydd.se eller hör av er till någon av oss i styrelsen.

Läs mer om pilotprojektet här

Styrelsen