Bli medlem

Ramsö brandskyddsförening är öppen för fastighetsägare och boende på Ramsö, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften för fastigheten betalas.

Varje person på en fastighet kan vara registrerad som medlem i föreningen och kan då nås av larm om brand på ön.  Årsavgift för verksamhetsåret 2019/2020: 200 kr/fastighet (dock högst en avgift för ägare till flera fastigheter).

  • Betala till Ramsö Brandskyddsförening, bankgiro 5409-7688 och ange fastighetsbeteckning och namn.
  • Skicka ett email till styrelsen@ramsobrandskydd.se och ange fastighetsbeteckning med adress, namn och mobilnummer. 
  • Anmäl gärna fler personer på fastigheten som medlemmar. Ange även deras  mobilnummer så kan vi senare nå alla med eventuella larm om brand på ön.

Bidra med en gåva

Fastighetsägare eller företagare på Ramsö!
För att öka vår förmåga att förbereda oss för att möta brandincidenter – bidra med en gåva till vårt gemensamma brandvärn!

FÖRENINGEN HAR FÅTT GÅVOR FRÅN

Abrahamsson&Börjessons varv 1000 kr

Ramsöbergs fastighetsägareförening 1000 kr