Kontakt

Ramsö brandskyddsförenings styrelse 2020/2021:

Göran Engström, ordf
Lennart Edenborg, Magnus Fernell, Kerstin Laje, Helena Peterberg, Rickard Sahlin

Kontakt: styrelsen@ramsobrandskydd.se