Policy för dataskydd

20201126

Hur din medlemsinformation behandlas

Ansvarig för insamlingen och behandlingen av din information är Ramsö brandskyddsförening, org. nr. 802526-0160. För frågor om databehandlingen av din information kontakta föreningen genom e-post: styrelsen@ramsobrandskydd.se. 

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss när du ansöker om medlemskap i föreningen eller när du själv lämnat uppgifter på annat sätt:

 • namn
 • e-postadress
 • mobilnummer
 • fastighetsbeteckning och adress på Ramsö
 • fastighetens koordinater
 • uppgift om betalda medlemsavgifter (en per fastighet)
 • datum för inträde i föreningen

Vad gör vi med dina uppgifter?

Vi använder dina uppgifter på följande sätt:

 • Insamling av föreningsavgifter, meddelande via e-mail
 • E-post och SMS-utskick till medlemmarna, exempelvis kallelser, protokoll och information
 • fastighetens adress och koordinater används för att lokalisera brandsläckning vid incidenter
 • mobilnummer för larmkedjor vid brandincidenter (används inte utan innehavarens uttryckliga medgivande)

Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att få tillgång till och att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta oss via e-post styrelsen@ramsobrandskydd.se.
 • Du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter.
 • Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten för dataskydd, dvs Datainspektionen.

GDPR ansvarig i föreningen är  KerstinLaye

STYRELSEN